جزئيات اجرايي نصب عايق در ايران

1) جزئيات عايقكاري كرسي چيني آجري ساختمان

1) ازاره بتوني خارجي
2) عايق رطوبتي
3) ديوار آجري
4) اندود داخلي
5) محافظ رطوبتي
6) اتصالات
7) شبكه چوبي
8) عايق حرارتي
9) ازاره چوبي
10) كف سازي
11) ملات ماسه و سيمان
12) بتون كف
13) محافظ رطوبتي
14) بتون مگر (5 سانتي متر)
15) خشكه جيني (بلوكاژ)
16) خاك كوبيده شده
17) كرسي چيني
   
   

 


2) جزئيات نصب عايق زير كف سازي داخلي

1) نما سازي خارجي
2) عايق حرارتي
3) محافظ رطوبتي
4) اندود داخلي
5) ازاره سنگي يا چوبي داخلي
6) كف سازي
7) ملات ماسه و سيمان
8) محافظ رطوبتي
9) عايق حرارتي
10) اندود خارجي
11) سقف پيلوت

 

 

3) جزئيات نصب عايق در زير شيب پله هاي خارجي

1) سنگ پله
2) طاق ضربي
3) محافظ رطوبتي
4) عايق حرارتي
5) اتصالات با فواصل معين
6) توري سيمي يا رابيتس
7) اندود داخلي گچ و خاك

 


4) جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري و سنگ پلاک خارجي

1) اندود خارجي
2) ديوار آجري
3) اتصالات با واشر پلاستيكي با فواصل معين
4) توري گالوانيزه
5) سنگ پلاك يا اندود داخلي
6) عايق حرارتي
7) دو غاب سيماني
8) محافظ رطوبتي
   

 


5) جزئيات نصب عايق در تقاطع قاب پنجره با ديوار

1) سنگ نما
2) دو غاب سيماني
3) قاب پنجره
4) قاب چوبي يا سنگي
5) كف پنجره سنگي
6) شبكه چوبي
7) اتصالات
8) نماي داخلي (چوب و يا ورق گچي پيش ساخته)
9) محافظ رطوبتي
10) عايق حرارتي
   

 


6) جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري 15 سانت خارجي

1) اندود خارجي يا داخلي
2) آجر به صورت كله و راسته با فواصل مشخص شده
3) عايق حرارتي
4) محافظ رطوبتي
5) توري مرغي يا رابيتس
6) دو غاب سيمان
7) اتصالات
8) كاشي كاري داخلي

 


7) جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي داخلي

1) اتصالات
2) تخته كوبي
3) شبكه چوبي
4) محافظ رطوبتي
5) عايق حرارتي
6) پانل پيش ساخته گچي
   

 


8) جزئيات نصب عايق مابين دو ديوار آجري

1) نماي آجري يا بند كشي
2) توري گالوانيزه سراسري براي اتصال دو ديوار
3) عايق حرارتي
4) محافظ رطوبتي
5) ديوار آجري داخلي
6) اندود داخلي گچ و خاك
7) ديوار خارجي
8) توري گالوانيزه
9) عايق حرارتي
10) ديوار آجري خارجي يا بندكشي
   

 


9) جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري خارجي و ورق پيش ساخته گچي داخلي

1) آجر نما و بندكشي
2) شبكه چوبي
3) اتصالات
4) ورق پيش ساخته گچي
5) محافظ رطوبتي
6) عايق حرارتي
7) ديوار آجري
   

 


10) جزئيات نصب عايق در کف پنجره سنگي

1) پنجره فلزي
2) كف پنجره سنگي داخلي
3) ملات ماسه و سيمان
4) محافظ رطوبتي
5) شبكه چوبي
6) ورق پيش ساخته گچي
7) عايق حرارتي
8) اتصالات
9) كف پنجره سنگي خارجي
   

 


11) جزئيات نصب عايق ما بين ديوار بتوني خارجي و ديوار آجري داخلي

1) ديوار بتن آرمه خارجي
2) عايق حرارتي با ضخامت مناسب
3) ديوار آجري داخلي
4) اندود گچ و خاك
5) محافظ رطوبتي (رنگ روغن يا پلاستيك)
6) ميل گرد و اتصال دهنده دو ديوار و نگهدارنده عايق
   

 


12) جزئيات نصب عايق مابين پائل گچي و ورق ايرانيت پوششي از خارج

1) اتصالات
2) عايق حرارتي
3) محافظ رطوبتي
4) ورق ايرانيت يا گالوانيزه
5) تسمه لاستيكي سراسري
6) پانل پيش ساخته گچي
7) شبكه چوبي
   

 


13) جزئيات نصب عايق در محدوده دستانداز پشت بام

1) درپوش دست انداز
2) ازاره پشت بام
3) كف سازي موزائيكي يا سنگي
4) ملات ماسه و سيمان
5) عايق رطوبتي(قير وگوني)
6) بتون شيب بندي
7) عايق حرارتي
8) محافظ رطوبتي
9) سقف تيرچه بلوك
10) محافظ رطوبتي
11) عايق حرارتي
12) ديوار آجري
   

 


14) جزئيات نصب عايق زير سقف نهايي

1) كف سازي موزائيكي پشت بام
2) ملات ماسه و سيمان
3) عايق رطوبتي موجود (قير و گوني)
4) بتون شيب بندي
5) اندود داخلي (گچ و خاك)
6) تورسيمي يا رابيتس
7) محافظ رطوبتي
8) شبكه بندي چوب براي اتصال توري و محافظ رطوبتي
9) عايق حرارتي
   

 

 


15) جزئيات نصب عايق در تقاطع ديوار خارجي با سقف مياني

1) اتصالات
2) اندود داخلي
3) ازاره سنگي يا چوبي
4) آجر نما
5) محافظ رطوبتي
6) عايق حرارتي
7) سقف با تير نماياان
8) عايق حرارتي
9) كف سازي داخلي
10) ملات ماسه و سيمان
11) پوكه معدني
12) اندود داخلي
13) نيشي پوششي
14) چوب چهار تراش
   

 

 


ifco
  

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است