وزارت نيرو پروژه جديد آغاز نميكند

دوشنبه 24 فروردین 1394, 09:51:00 Categories: متفرقه

معاون برنامه ريزي وامور اقتصادي وزارت نيرو با توجه به اينكه بودجه 1394 نزديكترين بودجه به نظرات وزارت نيرواست، گفت: در حال حاضروزارت نيرو حدود 160 هزار ميليارد تومان پروژه در دست اجرا دارد. از 800 طرح در دست اجراي وزارت نيرو، 650 طرح عمراني مربوط به بخش آب و آبفا، تصفيه خانه ها، سدها، نيروگاههاي برق آبي و غيره ميشود . عليرضا دائمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد براينكه تلاش شده در سال 1393 و سال 1394 طرح جديد آغاز نشود، گفت: تلاش كرديم اعتبارات به طرحهاي در دست اجرا قرار گيرد تا پيشرفت بيشتري داشته باشند . وي با اشاره به تكميل و بهرهبرداري از 35 طرح گفت: با تمام محدوديتهاي دولت اعتبارات خوبي تعلق گرفت و در سال گذشته بيش از 75 درصد اعتبارات دريافت شد . معاون برنامهريزي وامور اقتصادي وزارت نيرو با اشاره به محدوديتهاي شديد در اجراي اين طرحها گفت: برخي طرحها با اضطراب شروع شدند و همگي نياز به بودجه دارند. در صورت تخصيص اعتبارات مورد نياز توان فني براي اجراي طرحهاوجود دارد . دائمي با اشاره به در نظر گرفتن 7400 ميليارد تومان بودجه در سال 1394 گفت: توان فني اجراي 30 هزار ميليارد تومان پروژه را داريم اما منابع محدود است، لذا تلاش ميشود از اعتبارات غيردولتي نيزبهره ببريم .

وي با اشاره به موفقيت بيشتر صنعت برق گفت: بخش عمده اعتبارات از آن برق بود و اين صنعت از تبصره 11 نيزبهرهمند شد، اما در بخش آب تكليفي را برعهده داريم كه شدت آن نسبت به برق كمتراست. در بخش آب و فاضلاب تعداد كمتري از طرحها از طريق روش منابع مالي بدون بودجه دولتي بهرهمند ميشوند . معاون برنامه ريزي وامور اقتصادي وزارت نيرو با اشاره به فاصله بودجه در نظر گرفته شده در سال 1394 به ميزان 7400 ميليارد تومان با نيازها گفت: اجراي برخي طرحها مانند سدها يك دهه است كه آغاز شده و رديف گرفته اند اما به دليل محدوديتهاي مالي از اولويت برخوردار نيستند؛ يكي از موفقيتهاي ما اين است كه در يكي دو سال اخير طرح جديدي را آغاز نكردهايم.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است