هنوز فرهنگ استفاده از انرژي پاك نداريم/ غفلت ايران از بيزينس جديدي بنام انرژيهاي نو

یکشنبه 23 فروردین 1394, 12:41:00 Categories: انرژی نو

َحميدرضا صالحي دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ونايب رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص چرايي عدم توسعه انرژيهاي نو در كشور گفت: مهمترين دليل اين امر اين است كه تفكررفتن به سمت اين انرژيها بين مسئولين ونهادهاي رده بالا كمتر يافت ميشود و اين در حالي است كه در ديگر كشورها توجه ويژهاي به اين مسئله شده و حتي ميبينيم كه بطور مشخص سوبسيد نيزداده ميشود اما در كشور ما اين مسئله در دستور كار قرار نگرفته كه نشان از بي اهميت بودن آن است. انرژيهاي نو در دنيا تبديل به بيزينس جديد شده است وي تصريح كرد: امروز در كشورهاي توسعه يافته استفاده از انرژيهاي نو از مرز 50 درصد عبور كرده بطوري كه در اسپانيا 50 درصد توليد برق از انرژيهاي نو و در آلمان تا 20 درصد است و حتي و در خيلي كشورها انرژيهاي نو تبديل به بيزينس جديد شده است. صالحي اظهار داشت: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته مثل كانادا اهالي كسب و كار پشت بام منازل را براي توليد برق كرايه ميكنند و با توجه به جذاب بودن قيمت اقدام به فروش آن ميكنند و بازگشت سرمايه خوبي نيز دارند اما در كشور ما اين موضوع از سوي مسئولين اهميت ندارد وهمچنان توليد برق با سوزاندن انرژيهاي فسيلي كه يك سرمايه بين نسلي است، انجام ميشود. نرخ خريد برق توليدي از انرژيهاي نو جذاب نيست وي با بيان اينكه ما درجه اهميت انرژيهاي نو را درك نميكنيم، افزود: نرخهاي خريد انرژي خورشيدي در ايران اندك است و با اينكه هزينه سرمايه گذاري انرژي خورشيدي در ايران و دنيا تفاوت ندارد ادوات وتجهيزات نيز با يك نرخ است اما ميبينيم كه قيمت خريد اين نوع برق در ايران بسيار پايين است بطوري كه برق خورشيدي در آلمان بيست سنت يورو و در ايران 12 سنت خريداري ميشود كه اين امرباعث ميشود سرمايه گذار رغبتي براي ورود به اين عرصه نداشته باشد. دبيركل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته همچنين گفت: در ايران زمان خريد تضميني برق توليد شده از انرژيهاي نو ساله 5 ساله و در ديگر كشورها 15 سال است و اين خود از ديگردافعه هاي حركت سرمايه گذار به اين حوزه است. وي در ادامه يادآور شد: مجموعه دست اندركاران انرژيهاي نو در ايران تفاوتي بين انرژيها قائل نشده اند در حالي كه هزينه برق توليد شده از نيروگاههاي بادي به با خورشيدي متفاوت است و اين مسئله در ايران لحاظ نشده كه خود بيانگر اين است كه مسئله به لحاظ اقتصادي بخوبي مورد بررسي قرار نگرفته است. دولت به جاي بخش خصوصي تصميم ميگيرد صالحي خاطرنشان كرد: بزرگترين مشكلي كه ما همواره با دولتهاي خودمان داشته ايم اين است كه دولتها خود به جاي بخش خصوصي تصميم گرفته و نرخ بازگشت سرمايه يا ROI را محاسبه كرده اند كه باعث رويگرداني بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين عرصه ها شده است. وي تصريح كرد: كشور ما جزو 8 كشور دنيا در زمينه تشعشعهاي خورشيدي است اما اينكه چرا از اين نعمت خدادادي بهره نميگيريم و نفتي را كه سرمايه بين نسلي بوده و بايد تبديل به درآمد شود ميسوزانيم مشخص نيست. نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: وقتي قيمت نفت بالا بود پيش بيني ميشد تا سال 2018 منحني هزينه سرمايه گذاري نيروگاههاي خورشيدي و فسيلي برابر شودو اين اتفاق در حال حاضرنيز كه قيمت نفت پايين آمده دور از ذهن نيست چرا كه هزينه سرمايه گذاري نيروگاههاي خورشيدي به دليل رشد تكنولوژي و هايتك بودن و دستاوردهاي عرصه تكنولوژي پايين آمده و هم ميزان كربني كه در سوختهاي فسيلي سوزانده ميشود بالاست كه تبعات زيست محيطي خواهد داشت.وي ادامه داد: با توجه به پيمان كيوتو و پيمانهاي بين المللي و جريمههايي كه بابت آلايندگيهاي زيست محيطي از سال 2018 به بعد اعمال ميشود هزينههاي سرمايه گذاري در نيروگاههاي بالا ميرود لذا كشورها ملزم به حركت به سمت انرژيهاي نو خواهند بود چرا كه نيروگاه برق پاك ملاك احداث نيروگاهها خواهد بود.صالحي تصريح كرد: در كشورهايي مثل هندوستان وزارت انرژيهاي نو تاسيس شده و صنعت انرژيهاي نو در كشور ما هنوز اراده جدي نيست وفقط در يك سازمان كوچكي در وزارت نيرو به اين مسئله پرداخته ميشود و بودجه اندكي كه جوابگو نيز نيست اختصاص داده شده كه باعث شده سهم انرژيهاي نو در ايران زير يك درصد باشد. در توليد برق از نيروگاههاي بادي هنوز اندر خم يك كوچهايم وي ادامه داد: وقتي مسئولان كشوري مثل تركيه كه از ديدن نيروگاه بادي منجيل ايران ديده بودند تعجب ميكردند ولي امروز از ما جلوترند نشان از اين است كه در حوزه سياست گذاري به اين موضوع خوب نگاه كردند و قوانين خوبي براي سرمايه گذاري تصويب كرده و متولي خاص نيز در اين زمينه دارند كه در راستاي رگولاتوري اين امرنقش ايفا ميكند اما كشور ما در همان زمان متوقف مانده است و هنوز اين سازمان كوچك زير مجموعه وزارت نيرو خودش پول ميگيرد و خودش بدنبال اجراست.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است