راهکارهای مدیریت مصرف در بخش عمومی

 

مديريت مصرف در بخش عمومی

 

مدیریت مصرف در بخش عمومی اداری

بخش روشنایی:

- در مورد سقف و ديوارهاي محيط كار از رنگهاي روشن استفاده شود.

- حتی الامکان از چراغها در ادارات بصورت يک در ميان استفاده گردد.

- در محوطه هاي اداري در شب و ساعات غير اداري خاموشي اعمال گردد.

- در مورد كارهاي حساسي كه نياز به نور زيادتري دارند از روشنايي موضعي استفاده گردد.

- سعي شود از لامپهاي با وات كم (لامپهاي كم مصرف و فلورسنت) استفاده شود.

- راهروها، پاركينگها و انبارها (بويژه در ساعاتي كه رفت و آمد به حداقل مي رسد) تنها در حد رعايت ضوابط ايمني روشن گردند.

- سيمها، پريزها و كليدها به موقع بررسي شده و طبق برنامه مرتبي حبابها ، قابها و لامپها تميز گردند تا از راندمان نوري آنها كاسته نشود.

- امكان استفاده از نور طبيعي با قرار دادن ميزها در جاي مناسب و تنظيم سطح كار سعي كنيم در هنگام روز بررسی گردد و نور مصنوعي تنها در نقاطي كه وجود ندارد بكار برده شود.

- امكان نصب سقف كاذب در ساختمان هاي با سقف بلند بررسيگردد.

- در اطاقهاي كار، سالنها و راهرو ها در صورت امكان كليدهاي كنترل اتوماتيك نصب گردد.

- در مورد لامپهاي فلورسنت و به منظور اصلاح ضريب بار از خازن با ظرفيت مناسب استفاده شود.

- استفاده از بالاست (چوك) الكترونيكي نه تنها موجب بهبود نور و عمر لامپ مي گردد بلكه مصرف برق مجموعه لامپ و راه انداز را نيز نسبت به بالاستهاي معمولي كاهش خواهد داد.

 

مصارف سرمایشی و گرمایشی:

- درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نياز كاهش داده شود.

- در و پنجره هاي اضافي بسته نگهداشته شده و از باز كردن و بستن مكرر آنها جلوگيري شود.

- عملكرد تجيزات سرمايشی و گرمايشی به موقع بررسي شده و مورد سرويس و تعمير قرار گيرند.

- با توجه به فصل و شرايط محل و ساختمان ترموستات وسايل سرمايشي و گرمايشي در حد نياز طبيعي، ثابت و غيرقابل تغيير گردند.

- سطح وسايل سرمايشي و گرمايشي اطاقها را تميز نگهداشته و در جهت سرويس به موقع لوله ها و اتصالات دستگاهها و جلوگيري از نشتي ها اقدام لازم به عمل آيد.

- تاسيسات گرمايشي يا سرمايشي مركزي طوری تنظيم شوند كه در ساعات اوليه بامداد روشن شده و حداکثر يک ساعت بعد از خروج پرسنل و تعطيلي اداره خاموش شوند.

- امكان نصب وسايل بازيافت حرارتي مورد بررسي قرار گيرد.

- احتمال استفاده از آب كندانسور به عنوان آب گرم بررسي گردد.

- در و پنجره هاي محل كار به موقع و مرتب تعمير و درزگيري شوند.

- دوجداره كردن پنجره ها به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي بررسي و اجرا گردد.

- امكان استفاده از وسايل خنك كننده گازسوز بجاي وسايل خنك كننده برقي مورد بررسي قرار گيرد.

 

سایر مصارف:

- تكثير و فتوكپي از نامه ها و مدارك در حجم مورد نياز صورت پذيرد و دستگاه فتوكپي بعد از اتمام كار خاموش شود.

- آسانسورها چنان تنظيم شوند كه در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشند و در بقيه طبقات نيز يك در ميان متوقف شوند مگر در مورد حمل بار كه توقف در طبقات ضروري است.

- سقف و بام ساختمانها از عايق كاري مناسب و خوبي برخوردار باشد تا از اتلاف انرژي جلوگيري گردد.

- به منظور بهبود ضريب قدرت وسايل موتوري از تجهيزات مناسب چون خازن استفاده شود.

- شبكه هاي برقي داخلي ساختمانها به منظور تجهيز به سيستمهاي فرمان خودكار تحت بررسي قرار گيرند.

- امكان عايق كاري ديوارها بخصوص در موقع ساخت بناهاي جديد به منظور جلوگيري از تلفات انرژي مد نظر قرار گيرد.

 
 

  

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است