توليدلامپ پرمصرف متوقف مي شود.

یکشنبه 23 فروردین 1394, 13:25:00 Categories: مدیریت مصرف برق

يك مقام مسئول اعلام كرد: با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت و نيرو، توليد 60 ميليون لامپ رشته اي پرمصرف برق در كشور امسال متوقف خواهد شد.  اميردودابي نژادبا اشاره به ابلاغ برچسب انرژي ساختمان توسط سازمان ملي استانداردايران، گفت: سال جاري با اجراي يكطرح جديد هرمشتركي كه مصرف برق خودرادرمقايسه با سال گذشته  آن كاهش دهد، موردتشويق قرارمي گيرد. معاون سازمان بهره وري انرژي ايران با اعلام اينكه اين طرح در سال 94 دريك مقياس كوچك وآزمايشي اجرايي خواهد شد، تصريح كرد: از سوي ديگرتوسعه تكنولوژي لوازم برقي ضروري بوده به طوري كه برخي لامپهاولوازم برقي كه ازنظرميزان مصرف انرژي در حد استانداردنيستند، طبق مقررات كشورنبايد توليد وتوزيع شوند كه نمونةبارزآن لامپ رشته اي است. اين مقام مسئول با بيان اينكه هم اكنون سالانه حدود 60 ميليون لامپ رشتهاي در كشورتوليد ميشود، اظهارداشت: برخي ازتوليدكنندگان لامپ رشتهاي نتوانستند درزمان مقرر شده تغييرات لازمرا بهعمل آورند وتكليف قانونيشان را انجامدهند؛ ازاين روباهماهنگي وزارت صنعت، برنامه ريزي لازم براي مساعدت به اين توليدكنندگان براي توقف توليد لامپ رشته اي انجام شده است. دودابي نژادبا اشاره به اين كه وزارت نيروازاحداث خط توليد 600R براي توليد يخچال فريزر حمايت ميكند، بيان كرد: ميزان مصرف انرژي يخچال وفريزري كهبا تكنولوژي 600R ساختهميشود، حداقل دورتبه بالاترازتكنولوژي 134R است. معاون آموزش وبهينه سازي مصرف انرژي سازمان بهرهوري انرژي با اشاره به اينكه سالانه يك ميليون و 400 هزاردستگاه يخچال وفريزر در كشورتوليد ميشودتبيين كرد: همه يخچال فريزر ساخت داخل ازاين تكنولوژي جديد بهره  مند شوند. وي همچنين ازابلاغ برچسب انرژي ساختمانهاي مسكوني وغيرمسكوني توسط سازمان استاندارد خبردادوافزود: برچسب انرژي ساختمان فعلا لازمالاجرا نيست، اما ابزاربسيار خوبي براي تشخيص ميزان مصرف انرژي ساختمانها است. دودابي نژادبا بيان اينكه فرآيند برچسب گذاري بر ساختمان هارادر سال 94 آغازميكنيم، تاكيد كرد: وزارت نيروقصد دارد سال 94 در چند استان به صورت داوطلبانه اين برچسب برتعدادي از ساختمانهاي اداري نصب شود. اين مقام مسئول ادامه داد: براساس محاسبه هاي انجام شده ميزان مصرف انرژي ساختمان داراي برچسب انرژي بارتبةA درمقايسه با ساختمان داراي برچسب انرژي بارتبة G تا 5 برابرتفاوت دارد. وي با اشاره به اهميت استقرار سامانه هاي مديريت انرژي در ساختمانهاي اداري گفت: براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته يك پكيج مديريتي براي مديريت مصرف انرژي در ساختمانهاي دولتي در حال تدوين است. معاون سازمان بهره وري انرژي ايران درپايان خاطرنشان كرد: مصرف انرژي ساختمانها از طريق اين پكيج مشخص وبا ابزارهاي درنظر گرفته شده قابل مديريت است

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است