تعرفه هاي جديد برق در بخش خانگي در سال 94

ﺳﻪشنبه 18 فروردین 1394, 09:09:00 Categories: متفرقه

 تعرفه هاي مصرف برق در بخش خانگي به همراه جزئيات تعرفه هاي هر شهردر گروههاي مختلف از سوي وزارت نيرو منتشر شد. افزايش 20 درصدي تعرفه هاي برق بدون تغيير ساختار تعرفه ها مصوبهاي بود كه در تاريخ دوم اسفندماه سال 93 به تصويب هيات وزيران رسيد و در تاريخ نهم اسفند ماه براي اجرا از سوي معاون اول رياستجمهوري ابلاغ شد. پس از آن، تعرفه هاي جديد مصرف برق خانگي با ابلاغ وزيرنيرو در تاريخ 27 اسفندماه در دستور كار شركتهاي توزيع برق قرار گرفت. در تعرفه اعلام شده مناطق به چهار گروه مناطق عادي و ماههاي غيرگرم در مناطق گرمسير، ماههاي گرم در مناطق گرمسير1، ماههاي گرم در مناطق گرمسير2، ماههاي گرم در مناطق گرمسير3 و ماههاي گرم در مناطق گرمسير4 تقسيمبندي شده اند. براساس اين گزارش حداكثربهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي وتخفيف بند (1-1) شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلووات ساعت به طور متوسط در مناطق عادي و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير 1773 ريال و در ماههاي گرم مناطق گرمسير 1500 ريال خواهد بود. شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي از سوي ديگردر اين گزارش شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي نيز اعلام شده است. در اين خصوص به منظور تشويق مشتركان براي جابه جايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي، اضافه پرداختي مصارف اوج بار و تخفيف مصارف غيراوج بار براي آن دسته از مشتركاني كه داراي لوازم اندازه گيري چندزمانه هستند دو روش در نظر گرفته شده است. در روش اول اضافه پرداختي مصارف اوج بار مساوي با كل مصرف اوج بار در دوره ضربدر 409 ريال خواهد بود. در روش دوم نيز تخفيف مصارف غيراوج بار مساوي با كل مصرف كم باري در دوره ضربدر 205 ريال (براي مشتركاني كه داراي لوازم اندازه گيري سه فروردين ماه سال 1394 زمانه هستند) و كل مصرف غيراوج بار در دوره ضربدر 82 ريال (براي مشتركاني كه داراي لوازم اندازه گيري دوزمانه هستند) در نظر گرفته خواهد شد. در اين بخش تبصرهاي نيزمد نظرقرار گرفته كه براساس آن ارقام فوق براي ماههاي گرم مناطق گرمسير1 با ضريب يكسوم و مناطق گرمسير3 ،2 و4 با ضريب دوسوم محاسبه ميشود. همچنين بهاي برق مشتركان جانباز 25 درصد و بيشتردر مناطق عادي و گرمسيربه ترتيب با كسر 80 و 100 كيلووات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژي برق آنها محاسبه خواهد شد. در تعرفه هاي اعلام شده همچنين به منظور تامين هزينه هاي اداري برق روستا، شركت به ازاي هرمشترك مبلغ 2200 ريال از مبلغ صورتحساب كسرميكند و شوراي اسلامي روستا (نگهدارنده شبكه برق) نيزمكلف خواهد بود تا بهاي برق تحويلي به مشتركان را برحسب مورد براساس تعرفه هاي مربوطه (1و2و3و4و5) محاسبه و از مصرف كنندگان دريافت كند. اصلاح آيين نامه تكميلي تعرفه برق همچنين پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون) نيز از اصلاح آيين نامه تكميلي تعرفه برق خبرداد. مديرعامل توانير در نخستين نشست كميته ملي كاهش تلفات برق در سال 1394 در اين خصوص اظهار كرد: كاهش تلفات شبكه توزيع در سال 93 به صرفه جويي مصرف برق منجر شده كه معادل فعاليت يكساله يك نيروگاه يك هزار مگاواتي است. همايون حائري از افزايش انرژي تحويلي به شبكه در سال 93 درمقايسه با سال 92 خبرداد و گفت: انرژي تحويلي به شبكه از 194 ميليارد و 472 ميليون كيلووات ساعت در سال 92 به 206 ميليارد و 520 ميليون و 663 هزار كيلووات ساعت در سال 93 رسيد. به گفته وي، انرژي توزيع شده نيزدر دوره مورد بررسي از 165 ميليارد و 631 ميليون و 802 هزار كيلووات ساعت به 180 ميليارد و 314 ميليون و 613 هزار كيلووات ساعت رسيده است. وي سپس با بيان آنكه در نيمه دوم سال گذشته 22 نشست كميته ملي طرح جهادي مهندسي كاهش تلفات برگزار شده است، اظهار كرد: در اين نشستهاراهكارهاي اجرايي مهم بررسي، اولويت بندي واجراي آنها پيگيري شده است. حائري درخواست اصلاح آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق با رويكرد كاهش تلفات، راه اندازي داشبورد مديريت كاهش تلفات به منظور كنترل روند اقدامها، تغيير سطوح ولتاژ فروردين ماه سال 1394 خطوط طولاني شبكه، سنجش پذيري دقيق ميزان تلفات هر شركت ازطريق نصب كنتورهاي مديريت شبكه، كنترل صحت سامانه اندازه گيري مصارف مشتركان ديماندي ازطريق نصب كنتورهاي هوشمند و استفاده از ترانسفورماتورهاي كم ظرفيت و كم تلفات براي كاهش و حذف شبكه هاي فشار ضعيف را از تصميم هاي اين كميته در دو بخش تلفات فني و غيرفني برشمرد و افزود: در راستاي استفاده از ترانسفورماتورهاي كم ظرفيت و كم تلفات، خطوط توليد ترانسهاي AB و CC در شركت ايران ترانسفو راه اندازي شد. وي خريد 360 هزار دستگاه كنتور هوشمند مشتركان ديماندي شركتها، نصب كنتور مرجع در مجموعه هاي تجاري و مسكوني كنترل بار راكتيو شبكه و اصلاح ضريب قدرت و تامين برق مشتركان ديماندي بالاي 150 كيلووات ازطريق ولتاژ اوليه را از ديگر تصميم هاي اتخاذشده در اين كميته اعلام كرد. به گفته مديرعامل شركت توانير، برنامه كاهش تلفات شبكه در سال 1394 نيزبا اقدامهاي مهمي شامل نظارت مستمربرروند اقدامهاي اجرايي و ارزيابي عملكرد شركتها در زمينه كاهش تلفات، پيگيري اجراي نصب كنتورهاي AMI، نهادينه سازي تفكر مهندسي در توسعه شبكه با ديدگاه كاهش تلفات، تمركزبرمديريت سمت تقاضا، تسهيل در مقررات توسعه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير براي دستيابي به هدف تلفات كمتر از 10 درصدي شبكه برق با جديت پيگيري خواهد شد. وي با بيان اينكه كاهش تلفات از شاخصهاي مهم ارزيابي عملكرد مديران شركتهاي برق است، تصريح كرد: مسامحه در اجراي طرحهاي مصوب كميته يادشده غيرقابل پذيرش خواهد بود.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است