تعرفه برق در بخش صنعتی سال 90

تعرفه شماره 4- مصارف توليد (صنعت و معدن)

با قدرت  30 كيلووات وكمتر

باقدرت بیش از 30 كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ ريال)

بهاي قدرت

kw / ريال

بهاي انرژي ( kwh / ريال)

بهاي قدرت

kw/ريال

ساعات
كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

220

880

440

-

170

680

340

32000

گزینه 1

4-الف

195

780

390

12000

گزینه 2

215

860

430

-

گزینه 3

235

540

270

-

100

400

200

18000

گزینه 1

4-ب

120

480

240

9000

گزینه 2

135

540

270

-

گزینه 3

بهاي برق براي مشتركين کد (4-الف) باقدرت بیش از30 كيلووات (50 آمپرسه‌فاز) باتوجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت ، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل ميتواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل را تغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال،تنها امكان تغييرگزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(صنعت و معدن) :

4-1 -     بهاي برق مصرفي مشتركين در ماههاي تير، مرداد و شهريور 20 درصد افزوده مي‌شود.

4-2 -    بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ400 و 230 کیلوولت هستند با 10 درصد تخفیف و روی ولتاژ 132 ، 66 و 63 با 6 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌گردد.

4-3 -    درروزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار در مورد اشتراكهاي داراي وسيله اندازه‌گيري چند‌زمانه معادل بهاي انرژي ساعات ميان‌باري مي‌باشد.

4-4 -    بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركين توليد(صنعت و معدن)كه ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق را رعايت نمي‌نمايند، با ضريب 1.2 محاسبه و دريافت مي‌گردد. در صورتي كه ميزان استفاده غير توليد(صنعت و معدن) اين دسته از مشتركين به بيش از 20 درصد برسد، مطابق با بند 45-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با ايشان رفتار خواهد شد.

4-5 -    بهاي برق مصرفي كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافري وساير تأسيسات مشابه در صورت ارائه مجوزهاي لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحويلي مشمول تعرفه 4-الف مي‌گردند.

4-6 -    بهاي برق مصارف عادي در مناطق ويژه اقتصادي، كه بيش از 95 درصد مصرف آنها صنعتي است، با رعايت بند 3 -36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با تعرفه توليد(صنعت و معدن)محاسبه خواهد شد.

4-7 -    دسته‌بندي مشتركين مصارف توليد(صنعت و معدن) به شرح زير مي‌باشد:

انشعابهاي روي ولتاژ 400و230  كيلوولت.

1-4

4-الف شامل کدهای

انشعابهاي روي ولتاژ 132 و 66و63 كيلوولت.

2-4

انشعابهاي روي فشار متوسط 33، 20و 11 كيلوولت.

3-4

انشعابهاي روي فشار ضعيف.

4-4

حمل و نقل ریلی.

5-4

4-ب شامل کدهای

كارخانه‌هاي آرد، كارخانه‌هاي توليد يخ، كارخانه‌هاي توليد خميرمايه (تنها آن دسته كه از سوي ادارات كل بازرگاني هراستان به شركتهاي برق معرفي شده باشند).

6-4

 
| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است