تعرفه محاسبه قبض خانگی در سال 90

تعرفه شماره 1 : مصارف خانگي
1-1- تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال

(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه

300

از 0 تا 100

350

مازاد بر 100 تا 200

750

مازاد بر 200 تا 300

1350

مازاد بر 300 تا 400

1550

مازاد بر 400 تا 500

1950

مازاد بر 500 تا 600

2150

مازاد بر 600

1-2- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4

(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال

(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه

240

از 0 تا 100

280

مازاد بر 100 تا 200

500

مازاد بر 200 تا 300

800

مازاد بر 300 تا 400

1150

مازاد بر 400 تا 500

1500

مازاد بر 500 تا 600

1800

مازاد بر 600

1-3- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3

(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال

(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه

250

از 0 تا 100

650

مازاد بر 100 تا 200

1150

مازاد بر 200 تا 300

1250

مازاد بر 300 تا 400

1350

مازاد بر 400 تا 500

1450

مازاد بر 500 تا 600

1550

مازاد بر 600

1-4- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر2

(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال

(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه

220

از 0 تا 100

500

مازاد بر 100 تا 200

850

مازاد بر 200 تا 300

1050

مازاد بر 300 تا 400

1250

مازاد بر 400 تا 500

1350

مازاد بر 500 تا 600

1450

مازاد بر 600

1-5- تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1

(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال

(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه

100

از 0 تا 100

110

مازاد بر 100 تا 200

120

مازاد بر 200 تا 300

500

مازاد بر 300 تا 400

950

مازاد بر 400 تا 500

1150

مازاد بر 500 تا 600

1350

مازاد بر 600

 

حد اكثر بهاي انرژي بدون احتساب پرداختي: تخفيفي بند(1-1) به ازاي هر كيلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 1300 ريال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر 1100 ریال مي‌باشد.

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي:

1-1- به منظور تشويق مشتركين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج‌بار ، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي براساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تخفيف مصرف غير اوج‌بار براي آن دسته از مستركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري چندزمانه مي‌باشند به شكل زير محاسبه مي‌شود:

كل مصرف اوج بار در دوره × 300 ريال - اضافه پرداختي مصارف اوج بار

- تخفيف مصارف غيراوج بار

كل مصرف كم باري در دوره × 150 ريال

(براي مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري سه زمانه مي‌باشند)

كل مصرف غيراوج بار درد وره × 60 ريال

(براي مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)

تبصره:ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر1 با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر2 و 3 و4 با ضریب دو سوم محاسبه میشود.

1-2- بهاي برق مشتركين جانباز 25 درصد و بيشتر در مناطق عادي و گرمسير به ترتيب با كسر 80 و 100 كيلووات ساعت متوسط مصرف ماهانه انرژي برق آنها محاسبه مي‌گردد.

1-3- به تشخيص هيئت مديره شركت مي‌توان براي خانوادهايي كه در يك واحد مسكوني زندگي مي‌كنند كدخانوار به شرح زير درنظر گرفت:

   =  متوسط مصرف ماهانه مبناي صدور صورتحساب براي هريك از خانواره

مصرف ماهانه قرائت شده

كد خانوار


 = كدخانوار (حداکثر برابر 5)

تعداد خانوار ساكن در يك واحد مسكوني

1-4- بهاي برق ماهانه باز فروش براي مصارف روستايي براساس جدول تعرفه‌هاي خانگي بر حسب مورد محاسبه و دريافت مي‌گردد. مصرف هر مشترك به شرح زير تعيين مي‌شود:

تعداد مشترك / (كل مصرف ماهانه كنتور اشتراكي) = متوسط مصرف هر مشترك

تبصره 1 : به منظور تامين هزينه‌هاي اداري برق روستاي شركت به ازاي هر مشترك مبلغ 2000 ريال از مبلغ صورتحساب كسر مي‌نمايد.

تبصره 2 : شوراي اسلامي روستا (نگهدارنده شبكه برق) مكلف است بهاي برق تحويلي به مشتركين را بر حسب مورد براساس تعرفه‌هاي مربوطه (4،3،2،1 و5) محاسبه و از مصرف‌كنندگان دريافت نمايد.

1-4 - دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر 1،2،3و4 طبق جدول زیر تعیین میشود:

دوره زمانی

(مدت (ماه

محدوده تحت پوشش

منطقه

اول فروردين تا پايان آذر

9

كليه شهرهاي استانهاي خوزستان، بوشهر وهرمزگان وشهرستانهاي چابهار وكنارك

گرمسير (1)

شانزدهم فروردين تا پانزدهم آبان

7

شهرستانهای دوگنبدان و ليكك

اول فروردين تا پايان مهر

7

شهرستانهاي جيرفت، كهنوج، قلعه گنج، عنبر آباد، رودبار جنوب، منوجان و بخش فارياب

اول ارديبهشت تا پايان مهر

6

شهرستانهاي مهران، دهلران و نيك شهر

اول تير تا پايان شهريور

3

شهرستانهاي لار و لامرد

اول ارديبهشت تا پايان مهر

6

شهرستانهاي دهدشت، شهداد، شاهماران، بم، فهرج و ايرانشهر

گرمسير (2)

ماههاي ارديبهشت، خرداد و مهر

3

شهرستانهاي لار و لامرد

اول خرداد تا پايان شهريور

4

شهرستان زابل

اول ارديبهشت تا پايان مهر

6

شهرستانهاي گيلانغرب، سرپل‌ذهاب، قصرشيرين، نفت‌شهر، قير،كارزين و فراشبند و دهستانهای سرقلعه وجگيران

گرمسير (3)

اول تير تا پايان شهريور

3

شهرستان پل‌دختر

اول خرداد تا 15 شهریور

3.5

شهرستانهاي گنبد، كلاله، مينودشت و آق قل

ماههاي ارديبهشت و مهر

2

شهرستان زابل

اول خرداد تا پايان شهريور

4

شهرستانهای دره‌شهر، آبدانان، نورآباد، خشت،كمارج، كازرون، داراب، جهرم و طبس

گرمسير (4)

اول تير تا پايان شهريور

3

شهرستانهای جعفرآباد،پارس‌آباد، اصلاندوز، بيله‌سوار و ازگله

اول خرداد تا 15 شهریور

3.5

کلیه شهرستانهای استان گلستان به استثناء شهرستانهاي (گنبد، كلاله، مينودشت و آق‌قلا)

اول خرداد تا پايان مرداد

3

بافق و قم

ماههای تير و مرداد

2

گرمسار، كاشان، آران و بيدگل، خور‌وبيابانک

15 خرداد تا 15 شهریور

3

کلیه شهرهای استان گیلان به استثناء(ماسوله، دیلمان و جیرنده)

15 خرداد تا 15 شهریور

3

کلیه شهرهای استان مازندران به استثناء(بلده، رینه، کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن‌آباد،کلاردشت و آلاشت)

1-5 - در مناطق گرمسیر، در صورتحسابهايي كه دوره مصرف آنها شامل ايام گرم و غير گرم می‌باشد، انرژي مصرفي بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه مي‌شود.

ضریب ایام غير گرم

ضریب ایام گرم

منطقه گرمسیر

1

4

منطقه گرمسیر یک

1

3

منطقه گرمسیر دو

1

2

منطقه گرمسیر سه

1

1.05

قم

منطقه گرمسیر چهار

1

1.3

سایر مناطق

 
 
     
| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است